Whitehill Methodist Community Church, Whitehill Road, Kidsgrove, ST7 4DS
info@wm-cc.org.uk
01782 773979